Uhradit vyrovnáním proti závazku (vzájemný zápočet)

V agendě Vydané doklady můžete provést vzájemné vyrovnání závazku nebo vyrovnání faktury a dobropisu. Funkce Uhradit vyrovnáním proti závazku je upravena tak, aby vzájemně hradila doklady stejného typu, například vydanou fakturu, která je přeplacená, proti vydané faktuře, která není uhrazená.

Pokud s firmou obchodujete oboustranně, to znamená že jednou fakturou zboží od firmy odeberete - přijmete fakturu a jednou zboží firmě prodáte - vydáte fakturu, můžete doklady uhradit proti sobě. Pokud máte firmě zaplatit stejnou částku jakou ona vám, nebude nikdo nic platit. Jste vyrovnáni, v opačném případě (pokud se tyto částky liší) bude jedna strana doplácet jen rozdílovou částku.

Jak vyrovnáte pohledávky oproti závazkům? 

1. V tabulce agendy označte (vydaný) doklad, který chcete uhradit (v průvodci bude automaticky vybrán, ale dokladů v seznamu průvodce můžete označit i více).

2. Z nabídky menu vyberte příkaz Nástroje agendy(Agenda)/Uhradit vyrovnáním proti závazku…

  • V Průvodci výběrem dokladů k úhradě se zobrazí seznam dokladů (současně doklady závazků i pohledávek), vydaných faktur a dobropisů včetně neuhrazených přijatých dokladů od firmy, která figuruje na vybrané faktuře.
  • Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
  • Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu.
  • Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.

 

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 Přijaté doklady a dobropisy mají v poli Uhradit uvedenu částku "červeně".

 

3. Ze seznamu vyberte zaškrtnutím přijatý doklad (nebo více dokladů), který chcete uhradit a klepněte na tlačítko Další.

4. V dialogu pro výběr dokladu k provedení úhrady zvolte knihu pro vzájemné vyrovnání z nabídky ComboBox - Nabídka pole Vystavit doklad do knihy. Knihu si můžete dopředu nastavit v možnostech knihy v seznamu Související knihy (nastavuje se souvislost Faktura – Interní doklad pro knihu v agendě Vydané doklady). Při následném vzájemném zápočtu již knihu nebudete muset znovu vybírat.

 

Souvislost Faktura - Interní doklad pro knihu v agendě Vydané doklady

 

Zvolte hospodářský rok. Po klepnutí na tlačítko Dokončit průvodce zajistí vzájemné vyrovnání (faktur či faktur a dobropisů). Vystaví doklad do knihy interních dokladů a po CheckBox - Zatržítko dokončení otevře doklad úhrady.

 

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

 Pokud byl některý z dokladů vyrovnán jen částečně, systém vás informuje.

 

Doklady, které byly tímto způsobem uhrazeny, můžete zobrazit na kartě Souvislosti, Zobrazit: Hrazené doklady.

 

Interní doklad

 

Pokud znovu spustíte Průvodce výběrem dokladů k úhradě, doklad se stavem k úhradě se nenabídne k opětnému zpracování, tzn. k úhradě. Doklad hrazený částečně se opět objeví v Průvodci úhrady až poté, co na Interním dokladu klepnete na tlačítko Uhradit doklady.

 

Související dokumenty