Stavy položek na vydané faktuře při prodeji zboží

Pokud nenastavíte v Možnostech knihy agendy Vydané doklady stav vydat nebo REZERVOVÁNO, je výchozí stav skladové položky koncept.

Možnosti knihy Vydané faktury a dobropisy

 

V tomto příkladu budeme vycházet z toho, že výchozí stav produktu vloženého na vydanou fakturu je koncept. Tzn., že položka nemá žádné vazby na skladové nebo jiné doklady.

 

Dialog Doklad, karta Položky - Stavy položek na vydané faktuře při prodeji zboží

 

Vyberte produkt. Kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho pole ve sloupci Stav vyvoláte místní nabídku. Provedené změny budou platné pouze pro vybranou položku.

Bez ohledu na označený produkt vyvolejte kontextovou nabídku tlačítkem ComboBox - Nabídka vedle tlačítka Vyskladnit. Provedené změny budou platné pro všechny položky. Tlačítko Vyskladnit slouží k vyskladnění všech produktů na kartě Položky.

 

1. Můžete zvolit Rezervovat (REZERVOVÁNO), což znamená, že položka je zablokovaná ve skladu a bude ji možné vždy vyskladnit (tzv. rezervace produktu). Pokud by skladem nebylo dostatečné množství produktu, stav se změní na rezervovat. Při změně disponibility skladu se systém položku opět pokusí rezervovat, pokud úspěšně, nastaví stav REZERVOVÁNO. Jestliže je tedy k dispozici jen část množství skladem, stav takovéto položky může vypadat např. následovně: rezervovat REZERVOVÁNO FAKTUROVÁNO. "Fakturováno" proto, že je již vystavena tato faktura. Doporučujeme používat funkce Rezervační fronta... a Přehled...

2. Stav Nastavit stav vydat znamená pokyn pro skladníka k výdeji produktů, tzn. k vystavení dokladu Výdejka. Tento stav nemá vliv na dostupnost zboží.

3. Stav Vystavit výdejku (vydává se) znamená, že výdejka je již vystavena, že existuje. Čeká se na vyskladnění. Tento stav nemá vliv na dostupnost zboží.

4. Stav Vyskladnit (VYDÁNO) signalizuje, že položka je vyskladněna a na faktuře se nastaví stav OK.

 

Související dokumenty