Obecné informace o slevách (Sklad a Katalog)

Zadávání slev nastavíte v možnostech agendy Katalog:

  • Volba Slevy a sazby (skládání sazeb slev popisujeme v možnostech agendy Katalog)

Slevy položek dokladů můžete zadávat čtyřmi postupy (viz tabulka 1 – 4), které se mohou vzájemně prolínat nebo ovlivňovat. U slev při prodeji doporučujeme definovat kategorie slev a slevy v katalogu a nechat jejich uplatňování na Variu. Někdy je však potřeba vypočítat také nákupní ceny prostřednictvím zadání slevy k ceníkové ceně. S takovou variantou je v systému Vario také počítáno. Tato možnost zadání slev nalezne uplatnění i u firem, které využívají automatického výpočtu slev při prodeji. Strategii uplatňování slev předem velmi dobře rozvažte. A nezapomeňte nastavit systém uživatelských oprávnění k modulům, agendám, knihám...

Dokument nápovědy Slevu lze definovat nastavení Způsobu zjišťování slev
1. Zadávání slevy v dokladu na kartě Obecné → …na dokladu (Faktura, Zakázka) zápisem % hodnoty v poli Sleva. Slevy a sazby
2. Zadávání slevy v dialogu Kontakt na kartě Obchodní → …v dialogu Kontakt na kartě Obchodní (agenda Adresář) zápisem % hodnoty v poli Sleva. Slevy a sazby
3. Obratová sleva – Kategorie slev a cen → …pomocí dialogu z menu agend Sklad a Katalog Agenda (Nástroje agendy)/Slevy... Slevy a sazby
4. Slevy položek dokladu → …k jednotlivé položce nebo všem položkám najednou pomocí dialogu Slevy položek dokladu. Otevřete jej přes místní nabídku Sleva položek... (Ctrl+S) na položce dokladu. Dialog využijete i pro kontrolu nebo změnu hodnoty slevy.

→ …přímo v položkách dokladu, ve kterém naleznete pro tento účel sloupce Cena základní a Sleva. Zadání slevy v položkách dokladu je ekvivalentní zadání slevě prostřednictvím okna Slevy položek dokladu.
Slevy a sazby
Poznámka

Formát pole Sleva

Ve Variu je zobrazování pole Sleva sjednocené na 2 desetinná místa s tím, že v dialozích Doklad a v modulu Prodejna se zobrazí tolik desetinných míst, kolik je zadáno. Stejně tak akceptuje zobrazení dvou desetinných míst tiskový formulář „Faktura se slevami”, ve kterém je sleva uvedena na řádku každé položky dokladu. (Zároveň je ale zachována možnost zadat slevu až na 4 desetinná místa.)

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty