Obecné informace o slevách (Sklad a Katalog)

Zadávání slev nastavíte v možnostech agendy Katalog:

  • Volba Slevy a sazby (skládání sazeb slev popisujeme v možnostech agendy Katalog)

Slevy položek dokladů můžete zadávat čtyřmi postupy (viz tabulka 1 – 4), které se mohou vzájemně prolínat nebo ovlivňovat. U slev při prodeji doporučujeme definovat kategorie slev a slevy v katalogu a nechat jejich uplatňování na Variu. Někdy je však potřeba vypočítat také nákupní ceny prostřednictvím zadání slevy k ceníkové ceně. S takovou variantou je v systému Vario také počítáno. Tato možnost zadání slev nalezne uplatnění i u firem, které využívají automatického výpočtu slev při prodeji. Strategii uplatňování slev předem velmi dobře rozvažte. A nezapomeňte nastavit systém uživatelských oprávnění k modulům, agendám, knihám...

Dokument nápovědy Slevu lze definovat nastavení Způsobu zjišťování slev
1. Zadávání slevy v dokladu na kartě Obecné → …na dokladu (Faktura, Zakázka) zápisem % hodnoty v poli Sleva. Slevy a sazby
2. Zadávání slevy v dialogu Kontakt na kartě Obchodní → …v dialogu Kontakt na kartě Obchodní (agenda Adresář) zápisem % hodnoty v poli Sleva. Slevy a sazby
3. Obratová sleva – Kategorie slev a cen → …pomocí dialogu z menu agend Sklad a Katalog Agenda (Nástroje agendy)/Slevy... Slevy a sazby
4. Slevy položek dokladu → …k jednotlivé položce nebo všem položkám najednou pomocí dialogu Slevy položek dokladu. Otevřete jej přes místní nabídku Sleva položek... (Ctrl+S) na položce dokladu. Dialog využijete i pro kontrolu nebo změnu hodnoty slevy.

→ …přímo v položkách dokladu, ve kterém naleznete pro tento účel sloupce Cena základní a Sleva. Zadání slevy v položkách dokladu je ekvivalentní zadání slevě prostřednictvím okna Slevy položek dokladu.
Slevy a sazby

Navazující dokument

 

Související dokumenty