Reality - položky předpisu

 

Dva vchody mají společné náklady na 2 výtahy (revize, údržba, atd.), a rozdělené náklady na výtah (např. opravy při vandalismu hradí každý vchod zvlášť).
Ve vyúčtovacích listech to však vypadá, jako když zálohy, které se platí jen jednou, se vyúčtovávají k oběma místům (v tiskové sestavě je nesprávně vyčísleno pole "Předepsáno").

 

Řešení:

Popisovaná situace má pouze jedno řešení. Je potřeba pro každé vyúčtovávané odběrní místo v jednom domě definovat samostatný druh položky předpisu.
Pokud je např. definována záloha na výtah a pak se tato záloha vyúčtuje vícekrát, bude i do závěrky načtena záloha opakovaně. Systém nemá šanci poznat, zda je to záměrem nebo chybou. Je totiž možné jednu službu rozdělit do více odběrních míst, ale pokaždé budou přiřazeny jiné jednotky. Proto nelze zajistit unikátnost druhu položky v rámci odběrných míst. Je potřeba mít více druhů položek, nebo jednu položku univerzální, na kterou se zálohy nepředepisují, ale lze pak na ni provádět i vícenásobné vyúčtování.