20060511

  Od 11.5.2006 je oficiálně podporováno použití cizích klíčů (od MSSQL2000) k zajištění referenční integrity (Výhodou cizích klíčů je nižší pravděpodobnost vzniku deadlocků a možnost dávkové/hromadné aktualizace dat pomocí nástrojů SQL serveru). Zároveň je podporován MSSQL2005. Adresář SQL a adresář s aktualizaceni jsou nyní členěny do podadresářů v závislosti na použité verzi MSSQL. Převod na datovou strukturu podle verze SQL serveru není povinný, je však doporučený.
  Pokud chcete datovou strukturu převést, postupujte podle článku

http://www.altusvario.cz/faq/sql-server/11/doporucene-postupy/zmena-datove-struktury-z-verze-mssql70-na-verzi-mssql2000-nebo-mssql2005

  Pokud budete přesouvat data z nižší verze MSSQL na MSSQL2000 nebo MSSQL2005, postupujte podle článků

http://www.altusvario.cz/faq/sql-server/11/doporucene-postupy/presun-dat-varia-na-jiny-sql-server

případně

http://www.altusvario.cz/faq/sql-server/11/doporucene-postupy/presun-dat-varia-z-mssql2000-70-na-mssql2005

  Při založení nové firmy postupujte podle aktualizovaného článku

http://www.altusvario.cz/faq/sql-server/11/pruvodce-zalozenim-firmy-prevod-vytvoreni-dat-na-mssql-prevod-dat-z-mssql

  Při aktualizaci (při změně) datové struktury postupujte podle aktualizovaného článku

http://www.altusvario.cz/faq/sql-server/11/doporucene-postupy/aktualizace-datove-struktury-varia-11-na-mssql


  Adresář MSSQL70 obsahuje původní šablonu mssql70.mdb a původní skripty.

  Adresář MSSQL2000 obsahuje novou šablonu mssql70.mdb s cizími klíči místo triggerů a skripty pro převod na novou strukturu.

  Adresář MSSQL2005 obsahuje novou šablonu mssql70.mdb s cizími klíči místo triggerů a s novou definicí uložených procedur pro databázi master, skripty pro převod na novou strukturu a nové definice uložených procedur pro databázi master.