Kursový přepočet na konci roku

Firma zapomněla udělat přepočet ke konci roku. Co s tím?

 

Řešení

1. správný postup

Bude nutné vrátit všechny letošní úhrady zahraničních faktur, spustit přepočet a pak znovu provést úhrady. Při tomto způsobu by mělo být vše v pořádku, maximálně se může vyskytnout zaokrouhlovací rozdíl 0,01.

2. zjednodušený "náhradní" postup

Proveďte přepočet bez vracení úhrad - tedy jen faktur dosud neuhrazených (nebude se už ani účtovat, aby se nezasahovalo do minulého roku) a mimo Vario je třeba vyčíslit chybně vypočítané kursové rozdíly z letošních úhrad. Ty pak pomocí ID jednou částkou odúčtujte (tak bude v pořádku letošní Výsledovka).