Kursové vyrovnání u zahraniční zálohové faktury

 

Jak probíhá kursové vyrovnání u zahraniční zálohové faktury?

 

Řešení
Kursové vyrovnání se provede při plném vyčerpání zálohy. Tzn., pokud jednou zálohou hradíte více dokladů, kursové vyrovnání vznikne po zaúčtování dokladu, na který byl použit zbytek zálohy.

Kursové vyrovnání vzniká mezi Platbou (zálohové faktury) a Fakturou (hrazenou zálohou).