Chybová hláška Neplatné sériové číslo. Změna lokálního serveru.

 

Na jedné stanici se objevuje hláška o neplatné licenci, i když je platná licence zadána.

 

Řešení
Většina počítačů používá klasickou síťovou cestu \\server\neco\vario a tento konkrétní počítač má serverovou složku namapovanou, tedy má snahu k datům Varia přistoupit například jako M:\Vario. Proto je síťová cesta neplatná a Altus Vario hlásí změnu serveru. Zjistěte z ostatních počítačů nastavení cesty k datům a nastave ji na PC totožně.