20031008

Aktualizovány NULL hodnoty u nově přidaných polí (V11) s výchozí hodnotou:

DataXXXX:
- - - - -
Katalog.Format_textu = 0
Katalog.Pocet_1 = 0
Katalog.Pocet_2 = 0

DMajXXXX:
- - - - -
Majetek.Uprava_ceny = 0
Majetek.Uprava_ceny_d = 0
Majetek.Uprava_ceny_d1 = 0

DMzdXXXX:
- - - - -
Rodina.Duchod_vliv = -1
Pracovni_pomery.MM_pomeru = 100
Slozky.Minimalni_mzda = 0

DUctXXXX:
- - - - -
Ucetni_rozvrh.Strediskove = 0