Přesun dokladu do jiného roku

Tento postup může ve Vario 11 provést pouze osoba s oprávněním měnit nastavení knihy.

  1. Zastavte vystavování dokladů do příslušné knihy (nutno upozornit všechny uživatele).
  2. Otevřete dialog Možnosti knihy příslušné knihy. Přejděte na kartu Číselné řady, klepněte na tlačítko Stav počítadla. Zvolte rok, ze kterého chcete odstranit doklad. Snižte stav počítadla o 1 (hodnotu pole Řádek přepište na číslo o 1 nižší). Přepněte rok na rok, do nějž chcete přesunout záznam. Potvrďte uložení změny stavu počítadla. Zvyšte stav počítadla o 1, zadáním čísla do pole Řádek. Nový stav počítadla si zapamatujte. Potvrďte změnu tlačítkem OK. Zavřete dialog Možnosti knihy.
  3. Otevřete doklad, který chcete přesunout. Přepište číslo dokladu tak, aby odpovídalo číslu z číselné řady roku, do kterého doklad přesouváte (pořadové číslo jste si zapamatovali v předchozím kroku). Pravděpodobně budete chtít přepsat také variabilní symbol.
  4. Klepněte na tlačítko více datumů (... vedle pole Datum). Změňte Rok. Potvrďte změnu a poté změňte Datum a případně Datum zdanitelného plnění.
  5. Zavřete doklad klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít. Doklad je přesunut do příslušného roku. Změňte rok na panelu nástrojů a zkontrolujte výsledek.

 

Poznámka ke Skladu: mějte na paměti, že cena skladových zásob se přepočítává v okamžiku příjmu a výdeje. Cena skladových položek tudíž závisí na pořadí, v jakém byly realizovány příjmy a výdeje. Pokud vystavujete příjemky a výdejky, jejichž pořadí podle data neodpovídá pořadí provedení příjmů, nebudete schopni doložit správnost kalkulace skladové ceny. Dále mějte na paměti, že tiskový výstup Stav skladu zpětně udává skutečný stav skladu k danému dni (dle systémového data). Výsledky této sestavy neovlivní dodatečné změny data skladových dokladů, což vede k rozdílům mezi účetní a skutečnou hodnotou skladu k danému datu.