Tipy při tvorbě tiskových formulářů či sestav

V následujícím článku jsou popsány obtíže nebo tipy jak vyřešit určitou situaci při tvorbě tiskových formulářů či sestav.

 

 

Zrychlení tiskového výstupu pomocí dotazů.

 

Situace:

Zobrazení údajů z dokladu s napojením na tabulku Firmy nebo Osoby (pro získání např. kontaktních údajů o firmě, které nejsou na dokladu zobrazeny - fax apod.),  a položek dokladu s napojením na katalog případně sklad (pro zobrazení např. na dodacím listu umístění položky na skladu, čárový kód položky, hmotnost apod.).

Existuje tedy Dotaz pro Sestavu a dotaz nebo poddotaz pro podsestavu, který se standardně filtruje na TiskKniha ("agenda") a TiskKniha("Rok"), aby fungovalo regulerně nastavení rozsahu tisku v dialogu Tisk.

V případě, že se ale obvykle tiskne pouze aktuální záznam (= jedna faktura nebo jeden dodák ke konkrétnímu záznamu, nikoliv hromadný tisk jako je výběr záznamů nebo filtrované záznamy), pak je vhodné do dotazu a poddotazu zadat kritérium nikoliv na Knihu a Rok, ale na konkrétní záznam:

Aktuální záznam má hodnotu: [forms]![Vydané doklady]![Cislo_dokladu] (pro tisk ve Vydaných dokladech) a tento výraz se použije jako kritérium pro Cislo_dokladu.