Souběh dvou pracovních úvazků

 

Mám zaměstnance se 2 úvazky. Na který z nich zaškrtnu "Souběh"?

 

Řešení:
Na ten, který není hlavní úvazek (na částečný), a má se přiřadit při výpočtu daně z příjmu k hlavnímu.

 

V případě, že oba poměry jsou na zkrácené úvazky, nebo jsou to obě např. Dohody o provedení práce,  je vhodné pole "Souběh" označit zaškrtnutím u toho, kde bude nižší odměna.

Při hromadném výpočtu mezd je ošetřeno správné zdanění, tj., že se nejdříve spočítá poměr, kde je zaškrtnuté pole "Souběh"a pak teprve ten druhý "nesouběžný" poměr.

Pokud je prováděn Výpočet mezd jednotlivě, je třeba dodržet stejný postup (systém o této skutečnosti informuje dialogem).