spav_changedbowner_all_dbs


Změní vlastníka všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb).

Syntaxe:

spav_changedbowner_all_dbs
[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Argumenty:

[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, jenž se má stát novým vlastníkem databází.

Příklad:

spav_changedbowner_all_dbs @NewOwner='sa'

spav_changedbowner_all_dbs 'sa'

Změní vlastníka všech uživatelských databází na účet sa.

Poznámky:

Procedura je užitečná v případě, že chcete odstranit uživatele, který je vlastníkem některé z uživatelských databází. Uživatele nelze díky vlastnictví databází odstranit.
Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá proceduru spav_changedbowner.