Řádek Oprava DPH

 

Ve starším článku http://www.altusvario.cz/4808 je podrobně vysvětlen důvod vzniku a způsob chování řádku Oprava DPH. Z příkladu na konci pak vyplývá, o jakou částku se jedná a jak ji lze zkontrolovat (0,10 je 5 % DPH k částce 2,10 vč. DPH). Proto tento rozdíl 0,10 vstupuje do přiznání k DPH.

Na četné žádosti jsme našli a doplnili způsob, jak o tomto rozdílu, který při vyšších hodnotách ovlivňuje saldo účtu 343, účtovat (viz aktualizace http://www.altusvario.cz/7485).

Vytváření tohoto řádku jsme byli nuceni naprogramovat pro ty uživatele, kteří se chtěli řídit výkladem některých daňových poradců, tedy že je nutné v každém případně vypočítat ještě navíc DPH z rozdílu základů daně. Vzhledem k tomu, že tento způsob není zcela korektní, nechávali jsme dosud zaúčtování rozdílu vznikajícího na účtu 343 na uživateli – tedy pomocí interního dokladu.

Druhý způsob, který využívá další část uživatelů, je umazání řádku Oprava DPH na prvotním dokladu. Částky na DDPP a faktuře se však liší, což je vůči obchodnímu partnerovi nekorektní.

Správný postup, námi ověřený u autora zákona o DPH, má oporu v § 37 odst.3. Ten umožňuje "ohýbání" částek, v tomto případě základu daně. Jestliže je nutné vypočítat DPH na DDPP shora, pak i konečná faktura má být počítána stejným způsobem. Tento postup jsme již doporučovali i ve výše zmíněném článku z roku 2005.

 

Příklad:

 

1. Platba zálohové faktury 211 / 324A

1 000 000,-

2. Daňový doklad o přijetí platby

324A / 324B

324A / 343

840 300,-

159 700,-

3A. Faktura vydaná - fakturace (tržba) 311 / 604 840 336,-
3B. Faktura vydaná - odečet zálohy

311 / 324B

311 / 343

-840 300,-

-36,-

3C. Faktura vydaná - oprava DPH 548 / 343 43,-

 

  • Faktura bude na částku 0,-, ale s rozpisem DPH (DPH z této faktury je 7,-)
  • na přiznání k DPH bude také 7,-

 

Pro názornost ještě zápis na konta:

 

Příklad zápisu na konta