Půlroční závěrka k dd.mm.rrrr s tiskem stavu závazků a pohledávek k tomuto datu

Pokud tisknete sestavy POHLEDÁVKY/ZÁVAZKY ZPĚTNĚ KE DNI přímo z modulu Vydaných a přijatých faktur a stav je rozdílný s Rozvahou, jsou v sestavách již pravděpodobně zohledněny zaplacené faktury po dd.mm.rrrr. Lze tyto sestavy vytisknout tak, aby seděly s Rozvahou?

 

Řešení:

Tiskové formuláře Pohledávky resp. Závazky zpětně ke dni jsou určené právě pro závěrku. Pro správné fungování celého systému je třeba dodržet několik zásad - např.:

  • účtovat podle DUZP (den uskutečnění zdanitelného plnění)
  • taktéž tisknout výstupy podle DUZP
  • úhradu provádět se správným datem (to si můžete ověřit na faktuře, na kartě Součet, tlačítko vedle pole Uhrazeno; datum lze na tomto místě i dodatečně opravit)

Rozdíly v saldu může způsobit zápis přímé úhrady v prvotních dokladech nebo přímé účtování na účty 321 a 311 bez návaznosti na variabilní symbol faktury.

Pro "sesouhlasení" je třeba vytisknout saldokonto jednotlivých účtů z účetnictví a porovnat ho s výstupem z prvotních dokladů (Pohledávky/Závazky zpětně ke dni). Údaje z obou zdrojů by měly být totožné. Pokud se liší, je třeba chybu dohledat a opravit ji.