spav_dbreindex_all_dbs

Provede offline (zpracovávané tabulky nejsou uživatelům k dispozici) reindexaci s faktorem zaplnění 90 všech indexů ve všech tabulkách všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb).

Syntaxe:

spav_dbreindex_all_dbs

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_dbreindex.
Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz. Books Online pro MSSQL) vám umožní určit, zda je nutno provést reindexaci.