DPH - Zvláštní režim

Lze zadat doklad vytvořený ve zvláštním režimu (§ 89 a 90)?

 

Řešení:

Ve Variu je možné zadat takové plnění, které vstoupí jen na ř. 510 přiznání. Ve zvláštním režimu se však DPH počítá z přirážky. Proto je třeba DPH ošetřit pomocí ID, např. souhrnně za celý měsíc. Postup pak může vypadat následovně:

  • vytvoření běžných prodejních dokladů bez vyčíslení DPH
  • vytvoření ID na výpočet DPH z přirážky (částku získáte např. ze sestavy Zisky z prodeje ze skladu)

                          - částka přirážky se vyplní do ceny vč. DPH

                          - doplní se sazba DPH

                          - typ zdanitelného plnění Osvobozená (ř. 440), EU osvobozená (ř. 410 nebo Vývoz zboží (ř. 430)

 

  • na další řádek ID se zapíše, do ceny bez DPH, celková částka plnění bez přirážky, typ zdanitelného plnění Zvláštní režim (ř. 510)

Poznámka: pro tuzemský zvláštní režim je třeba vytvořit druhý ID s místem plnění, které ho umožňuje (EU, Třetí země).