TF Potvrzení o zdanitelných příjmech

Poskytované slevy na děti se tisknou za chybné období nebo chybí jména a rodná čísla dětí

 

Údaje jsou čerpány z agendy Personalistika, dialogu Pracovník, karta Rodina. Zde jsou v pravé spodní části uvedené Slevy na dani a Daňová zvýhodnění na děti. Pokud pracovník ukončí pracovní poměr např. 31. 5., musí se vyplnit (na kartě Rodina u Daňových zvýhodnění) do sloupce Do rovněž datum 31. 5.
Poznámka: V případě nevyplnění data nebo zadání zvýhodnění do 18ti let věku dítěte, se bude na TF Potvrzení o zdanitelných příjmech tisknout doba do konce běžného roku.

Za sloupcem Do je další sloupec (zobrazíte posuvníkem umístěným v dolní části karty Rodina) s názvem Jméno-rodné číslo. Zde je nutné mít údaje o dětech vyplněné, aby se správně tiskly na TF. Pokud jsou děti vyplněné v horní části karty Rodina včetně rodných čísel, doplní se údaje do sloupce Jméno- rodné číslo automaticky při přidání Daňového zvýhodnění v dolní části. Pokud je dětí více, je umožněn výběr ze seznamu.