Export tiskových výstupů do PDF

Tiskové výstupy Varia lze snadno odesílat ve formátu PDF. PDF je formát pro sdílení dokumentů, licencovaný firmou Adobe. Adobe poskytuje prohlížeč souborů ve formátu PDF Acrobat Reader zdarma.

Pro vytváření PDF dokumentů však musíte mít software Adobe Acrobat, který není zdarma. Adobe Acrobat je dodáván včetně "tiskárny" do PDF souborů. Jestliže máte Adobe Acrobat postupujete při vytvoření PDF souboru takto:

  1. Ve Variu otevřete tiskový výstup v zobrazení náhled před tiskem.
  2. Pomocí příkazu menu Soubor / Tisk ... otevřete dialogové okno pro tisk, vyberete tiskárnu Adobe Acrobat (PDF) a klepnete na tlačítko OK.
  3. Tiskový výstup se uloží do PDF souboru ve složce určené nastavením ovladače (výchozí je složka Dokumenty).

Tiskový výstup z Varia uložený do PDF pomocí Adobe Acrobatu je naprosto věrně reprodukován, texty jsou uloženy jako texty, ne jako obrázek (má příznivý vliv na velikost souboru) a je zachována čeština. Na internetu jsou k dispozici i tiskové ovladače pro vytváření PDF souborů i od jiných výrobců. Například Print2PDF od tuzemského Software602. Pokud se pro ně rozhodnete, musíte nejprve vyzkoušet jestli fungují stejně dobře jako řešení od Adobe.

Zvažte též možnost exportu tiskových výstupů ve formátu Snapshot (.snp). Viz Ukládání tiskových formulářů do formátu Snapshot.