Chybová hláška Modul nelze otevřít, je již otevřen.

Při nestandardním ukončení Varia může zůstat informace o tom, který modul "stále běží" a pokud otevíráte Vario přes ikony na ploše nebo Start | Programy | Altus Vario | ikona modulu, nepodaří se Vám uváděný modul spustit.

 

Řešení:

Přes ikony na ploše nebo Start | Programy | Altus Vario | ikona modulu otevřete jiný modul (nebo pokud již máte některý modul otevřen, není to nutné) a v rámci Varia se přepnete do požadovaného modulu (Soubor | otevřít modul | ) - tak se zaktualizuje informace o běžících modulech a pokud se přepnete zpátky (tím standardně ukončíte) a požadovaný modul spustíte přes ikonu, vše proběhne korektně a modul se již otevře.

Vario si lokálně udržuje tabulku se seznamem spuštěných modulů. Při ukončení modulu (přechod do jiného modulu nebo ukončení práce s Variem) se modul odstraní ze seznamu běžících modulů. Při nestandardním ukončení Varia k odstranění modulu nedojde, což má za následek jednu z chybových hlášek:
 
1) Chybová hláška "Nelze změnit firmu, protože je otevřen modul <název modulu>. Před změnou firmy musíte zavřít všechny ostatní běžící moduly systému Vario."
 
Tato hláška se zobrazí při pokusu o změnu firmy. Může se zobrazit i při startu Varia, například pokud se spouští Vario nad jiným profilem, což si vynucuje změnu firmy.
 
Pokud je modul spuštěn je potřeba jej zavřít. Pokud není spuštěn, je potřeba se do něj přepnout z aktuálního modulu (nebo modul přímo spustit přes jeho konkrétní ikonu - např. Start | Programy...) a poté se znovu pokusit změnit firmu nebo normálním způsobem ukončit Vario.
 
2) Chybová hláška: "Modul <název modulu> nelze otevřít, protože je již otevřen!".
 
Tato hláška má stejný důvod jako v předchozím případě. Zobrazí se však pouze při startu Varia.
 
Pokud je modul spuštěn je potřeba jej zavřít. Pokud není spuštěn a přesto je v seznamu běžících modulu, došlo k násilnému ukončení aplikace. V tom případě by mělo při spuštění Varia dojít k preventivní opravě aplikací. Tato oprava zároveň vynuluje seznam běžících modulů. Po opravě bude možné modul otevřít.
 
Pokud nedojde k opravě, můžete se pokusit otevřít jiný modul nad stejným datovým profilem. Pokud jste v jimém modulu pracovali nad stejnými daty modul se otevře a poté můžete přejít do "zablokovaného" modulu. Jeho korektním ukončením se obnoví seznam běžících modulů a modul půjde opět spouštět.
 
Další možností je aktualizovat Vario. Aktualizací se vynuluje seznam běžících modulů.