spav_dbbackup_all_dbs

Provede zálohu všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb). Pro zálohované databáze je vytvořen v zadaném adresáři podadresář shodný s názvem databáze.

Syntaxe:

spav_dbbackup_all_dbs
[@CestaBackup=] 'CestaKZaloham', [@SmazatZalohy=] StariZalohy

Argumenty:

[@CestaBackup=] 'CestaKZaloham'

Cesta k adresáři, do kterého se mají zálohy uložit.

[@SmazatZalohy=] StariZalohy

Po kolika dnech se mají staré zálohy smazat. Počet dní je určen množstvím půlnocí od provedení zálohy, ne množstvím 24 hodinových intervalů. Pokud je zadáno 0, nejsou staré zálohy mazány.

Příklad:

1)
spav_dbbackup_all_dbs
@CestaBackup='\\BackupServer\ZalohySQL', @SmazatZalohy=10

spav_dbbackup_all_dbs '\\BackupServer\ZalohySQL', 10

Provede zálohu všech uživatelských databází do adresáře \\BackupServer\ZalohySQL a odstraní zálohy staré a satrší deseti dní.

2)
spav_dbbackup_all_dbs 'Z:\ZalohySQL', 0

Provede zálohu všech uživatelských databází do adresáře Z:\ZalohySQL a staré zálohy ponechá.

Poznámky:


Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin. Pokud jsou mazány staré zálohy, jsou mazány i související záznamy ze systémových tabulek

msdb..backupmediafamily
msdb..backupfile
msdb..backupset
msdb..backupmediaset

v daném pořadí.

Procedura volá proceduru spav_dbbackup.