OFF-LINE čtečky

 

Principy práce s off-line čtečkami při využití doplňku Barcode ve Variu.

 

Nákup, prodej (naskladnění, vyskladnění)

Pro potřebu naskladnění, vyskladnění zboží je Ve Variu vytvořen buď přímo skladový doklad nebo faktura, pokladní doklad, případně zakázka, ze kterých jsou po stisknutí tlačítka vygenerovány skladové doklady.

Pro to, aby byl doklad ze čtečky importovaný do Varia co nejvíce kompletní, lze do čtečky nejdříve exportovat z Varia pomocí doplňku Barcode Adresář, Katalog, případně Ceník.

Obsluha čtečky pak při tvorbě dokladu vybírá z číselníku firmu, na kterou je doklad tvořen, poté snímá čárové kódy, při sejmutí se zobrazí obsluze informace z katalogu o načteném zboží včetně předpokládané ceny. Obsluha takto vytvoří jeden nebo více dokladů a po jejich dokončení vyexportuje soubory obsahující doklady do PC.

Exportní soubor ze čtečky pak může obsahovat doklad(y) s firmou, položkami s množstvím a cenou.

Prostřednictvím doplňku Barcode je soubor načten do Varia, jsou z něho vygenerovány doklady, které se dále zpracovávají již standardními postupy ve Variu.

 

Inventura

Pro potřebu provádění fyzické inventury je nejdříve spuštěna Inventura ve Variu, tím je získán soupis předpokládaných produktů, jejich množství na skladu, poté je provedena fyzická inventura, do soupisu zapsány skutečné stavy a dostupnou funkcí vyrovnán rozdíl (jsou vygenerovány skladové doklady).

Pro provedení fyzické inventury pomocí čtečky je nejdříve z Varia do čtečky vyexportován sklad, tedy produkty s jejich množstvím na skladu.

Poté je pomocí čtečky prováděna fyzická inventura, tedy snímány kódy, zapisováno zjištěné množství produktů.

Po dokončení fyzické inventury je vyexportován ze čtečky do PC soubor obsahující informace o načtených produktech, jejich množství.

Pomocí doplňku Barcode je tento soubor načten do Varia – soupisu Inventury, z načteného souboru je doplněno skutečně zjištěné množství.

Další zpracování inventury pak probíhá opět standardními prostředky ve Variu.

Podrobnější specifikace exportovaných/importovaných údajů prostřednictvím doplňku Barcode a návod na jeho obsuhu vám zašle oddělení technické podpory na vyžádání.

 

Inventura majetku a využití off-line čteček.

 

Mimo spolupráce Varia s off-line čtečkami při provádění skladových operací a inventury skladů produktů podporuje Vario také provádění inventurizace majetku pomocí čteček.

Další podrobnosti v článku Inventura majetku a čárové kódy.