Uzavření období

 

V modulu Mzdy lze období uzavřít dvojím způsobem:

1. Použitím funkce Uzávěrka, která zajistí výpočet průměrů pro PPÚ (vždy v posledním měsíci čtvrtletí) a DNP (každý měsíc). Doporučujeme použít tuto funkci každý měsíc i pro organizace, které dávky nemocenského pojištění nevyplácejí, a to z důvodu zamezení dodatečným úpravám po odeslání tiskových výstupů i odvodů úřadům a částek k výplatě zaměstnancům. Výpočty vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrné výdělky, prováděné v rámci funkce Uzávěrka, zahrnují mzdové složky ze všech knih daného období. Uzávěrka spuštěná z kterékoli knihy provede výpočty ve všech knihách současně.

Pokud je třeba i poté některá data opravovat, Zavřené období můžete opět otevřít. Popis naleznete zde.

2V dialogu Mzdy | Nastavení, na kartě Obecné, je možné změnit hodnotu pole Stav období ze stavu Otevřeno na Zavřené, bez spuštění funkce Uzávěrka, tedy bez výpočtu vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrných výdělků. Změna pole Stav období na Zavřené se dá využít v případě, kdy se období otevře omylem nebo byla provedena taková úprava, která výpočet průměrů neovlivní.