20050831

V databázi Data byla vytvořena nová tabulka Elektrozarizeni a do tabulky Katalog přidána pole:

Skupina_elektrozarizeni    varchar(30) null
Predkontace_vydej           varchar(30) null
Predkontace_prijem          varchar(30) null