Změna pravidel pro porovnávání a řazení v databázích Varia na MSSQL 2000

Článek je platný pouze pro MSSQL2000

V některých případech se může vyskytnout potřeba převodu collation databází Varia z SQL_Czech_CP1250_CI_AS (zastaralá pravidla používaná na MSSQL 7.0) na Czech_CI_AS (nová pravidla používaná na MSSQL 2000). Pokud se rozhodnete tuto operaci provést, nezapomeňte před jejím provedením zazálohovat dotčené databáze.

Tuto operaci lze provést následujícími způsoby:

1) Převést všechny databáze připojené z MSSQL 7.0 do mdb databází pomocí průvodce založením firmy, smazat databáze na SQL serveru a znovu provést převod na MSSQL z mdb databází (verze SQL serveru v průvodci musí být nastavena na Microsoft SQL server 2000).

2) Vytvořit na MSSQL novou firmu s prázdnými daty, provést TRUNCATE (viz. Books Online) tabulek všech nově vytvořených databází a pomocí DTS do nich zkopírovat data ze starých (SQL_Czech_CP1250_CI_AS) databází.

3) Použít skript Change_collation.sql, který změní výchozí collation aktuální databáze a všech jejích polí typu varchar, nvarchar, char, nchar, text a ntext na základě nastavení hodnoty proměnné @NewCollation. Toto je nejjednodušší a pravděpodobně nejrychlejsí způsob. Přesto u velkých databází může tato operace trvat několik hodin. Pozor, vzhledem k operacím, které skript provádí je potřeba dostatek místa na disku. Nezpoměňte před spuštěním provést zálohu dotčených databází.
  Skript je k dispozici na vyžádání pouze pro zákazníky v kategorii SQL Office platící si některý z programů technické podpory.