Zamezení duplicity variabilních symbolů

Jaký je postup na zamezení duplicity v "Přijatých dokladech"? Například při zapsání variabilního symbolu, aby skočilo kontrolní okno, že se může jednat o duplicitu...

 

Řešení:
V možnostech agendy Přijaté doklady zaškrtněte volbu "Kontrolovat duplicitní zadání VS přijatých dokladů".