20041220

V databázi DMaj změněn v tabulkách Majetek a Odpisove_sazby typ pole Odpisova_skupina na varchar(10)


V databázi DMzd přidána do tabulky Prijmy pole:

Sleva_dane money NOT NULL
Danovy_bonus money NOT NULL