Chybně částka u dopropisu přijatého z EU

 

Při vystavení dobropisu podle faktury (plnění EU), jsou položky správně (část řádků obsahuje zboží bez DPH a na konci je celková částka DPH s uvedením plnění), ale celková čáska součtu tomu neodpovídá (DPH se započítává).

 

Řešení

Doklad pravděpodobně není uložen, doklad je třeba zavřít. Při zavření dojde k přepočtu a pak je tedy při opětovném otevření vše v pořádku.