Přechod z režimu malé organizace do organizace

 

I. Příprava přechodu

1. Aby se mohly správně počítat dávky nemocenského pojištění (dále jen "DNP"), musí mít systém k dispozici správné denní vyměřovací základy (dále jen "DVZ"). Jestliže v systému Altus Vario zpracováváte mzdy alespoň 12 kalendářních měsíců, tak stačí v posledním období režimu malé organizace (dále jen "MO") spustit funkci Uzávěrka. Jestliže této podmínce nevyhovujete (mzdy zpracováváte méně než 12 kalendářních měsíců před převodem), je nutné doplnit vyměřovací základy a dny omluvené absence tak, aby v systému za 12 kalendářních měsíců k dispozici byly (návod k jejich zadání vám na požádání zašleme.

 

2. V agendě Mzdy, v prvním období režimu organizace, otevřete dialog Nastavení, kde na kartě Obecné zaškrtnete pole Vyplácet DNP (systém se zeptá, jestli chcete provést toto nastavení i v následujících obdobích - zvolíte Ano).

3. Ve stejném období a stejném dialogu (Nastavení na kartě Obecné) vpravo nahoře doporučujeme Stav období nastavit na Otevřené.

 

4. Je nutné provést nastavení účtování složek DNP, tzn. nejdříve vytvoříte potřebné Předkontace v modulu Účetnictví v dialogu Možnosti předkontací v příslušné knize Interní doklady z mezd. Poté v modulu Mzdy v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek označíte Účtovat všechny složky DNP (DNP nemoc, DNP OČR, DNP PPM, DNP vyrovnání DNP oprava) a přiřadíte vytvořené Předkontace (zpravidla stačí jedna předkontace pro všechny druhy dávek).

 

5. V dialogu Mzdové složky je nutné zkontrolovat u všech mzdových složek s DNP (DNP nemoc, DNP OČR, DNP PPM, DNP vyrovnání DNP oprava) v Detailu složky (Mzdy | Mzdové složky, vybrat příslušnou MS a na konci 2. řádku s názvem Typ složky kliknout na tlačítko Detail mzdové složky) pole Platba, kde musí být text Sociální pojištění. Kdyby tam nebyl, nesníží se o vyplacené dávky odvod na sociální zabezpečení na příkazu k úhradě, takže je nutné tento text doplnit.

 

tlačítko Detail mzdové složky

 

6. Ujistěte se, že máte aktuální vydání (v dialogu Nastavení) tím, že na kartě Zdrvotní zkontrolujete sazby a počet placených dnů těmito sazbami u jednotlivých dávek a také další parametry jako např. podpůrčí dobu a ochrannou lhůtu (jaké hodnoty má obsahovat, naleznete vždy v první aktualizaci ke Mzdám v novém roce, zpravidla nazvanou "Mzdy - Nastavení roku yyyy").

 

II. Postup zpracování DNP v období

 

1. Pro správný výpočet DNP je třeba dodržet správný postup vyplňování polí Platnost od a Do i Likvidace od a Do. Od počátku vyplácení DNP jsou tyto údaje velmi důležité (doposud ne, protože dávky se nevyplácely). Pole Platnost od a Do mají vliv na krácení fondu hodin, podle kterého se vypočítává např. Měsíční mzda (dají se vkládat data pouze aktuálního měsíce). Zatímco pole Likvidace odDo určují, za jakou dobu se dávky platí (můžete zadat i z jiného měsíce než aktuálního).

 

2. Po zadání příslušných složek nepřítomnosti v důsledku nemoci, OČR, PPM atd. provedete Výpočet mezd, při němž se vytvoří složky DNP ... ve Výsledných složkách.

 

3. Modelové příklady naleznete v Často kladených dotazech. Pomohou vám řešit situaci, kdy např. "Poukaz o trvání pracovní neschopnosti" není vystaven (datován) do konce měsíce nebo další složitější případy DNP. Jestliže se ve své praxi setkáte s nestandardním případem nepopsaným ve Znalostní databázi nebo Dokumentaci, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím aplikace Helpdesk.

 

4. Jestliže budete zadávat již "rozplacenou" nemoc, která bude ke dni přechodu do jiného režimu kratší než 60 kal.dnů, je třeba na složku Nemoc (Pracovní úraz) zadat do pole Nižší sazba počet dnů (0-60), které se mají ještě vyplatit v nižší sazbě a do pole Poznámka napsat text: Pokračování nemoci.

 

5. Tiskové formuláře, na který uvidíte údaje o zaplacených dávkách jsou: DNP, DNP - roční rekapitulace, Přehled o výši pojistného, Sociální pojištění a dávky, Mzdový list a Mzdový list za období od - do.

 

6. Upozorňujeme na nutnost provádět funkci Uzávěrka každý měsíc kvůli výpočtu Průměrů DNP. Tím se změní Stav období na Zavřené a současně nejdou provádět již žádné úpravy. Chybným zásahem by totiž mohlo dojít k ovlivnění výše dávek v důsledku chybných průměrů.

 

7. Období, které je Zavřené, se samozřejmě dá otevřít, postup naleznete zde. Stejně tak jednoduše můžete období změnit na Zavřené, ale pouze za předpokladu, že jste neprovedli nějakou úpravu, která by ovlivnila průměry (objeví se dialog systému zjišťující, zda chcete skutečně období zavřít (bez použití funkce Uzávěrka), tj. bez výpočtu průměrů. Změny stavu období se používají velmi zřídka (jen když nastane situace, kdy je třeba ještě něco opravit).

Popis k uzavření období je v aktualizaci 20070517 Mzdy-Úpravy v modulu Mzdy v odstavci Uzavření období bez uzávěrkových výpočtů (zde je odkaz na celý popis aktualizace). Článek pouze zavření období naleznete zde.

 

Poznámka

Pokud nemáte zkušenosti s velkou organizací (jak v praxi, tak v systému Altus Vario), doporučujeme:

  • proškolení nejen legislativní oblasti (odbornou společností, která se na tuto činnost specializuje), ale i části uživatelské.

Aktuální informace o pořádaných školení naší společností naleznete na www.vario.cz v sekci Uživatelé | Školení.