spav_dbreindex2


Provede offline (zpracovávané tabulky nejsou uživatelům k dispozici) reindexaci s faktorem zaplnění 90 všech indexů ve všech tabulkách všech databází varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky.

Syntaxe:

spav_dbreindex2
[@CisloDat=] CisloFirmy

Argumenty:

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chci provést reindexaci.

Příklad:

spav_dbreindex2 @CisloDat=1

spav_dbreindex2 1

Provede reindexaci v databázích Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct).

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_dbreindex.
Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz. Books Online pro MSSQL) vám umožní určit, zda je nutno provést reindexaci.