spav_odeberpravarw_allusers

Odstraní z databází Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) všechny uživatele SQL serveru.

Syntaxe:

spav_odeberpravarw_allusers
[@Cislodat=] CisloFirmy

Argumenty:

[@Cislodat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, pro kterou chci odebrat oprávnění.

Příklad:

spav_odeberpravarw_allusers @Cislodat=1

spav_odeberpravarw_allusers 1

Odstraní z databází účetní jednotky s číslem 1 všechny uživatele nalezené v seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru.

Poznámky:


Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_odeberpravarw.