Majetek v DPH dodatečně

 

V novém tiskopisu přiznání k DPH jsme povinni vykazovat nakoupený odepisovaný majetek i technické zhodnocení na zvláštním řádku (ř. 48). Jak ale postupovat, když se majetek zhodnocuje v průběhu roku postupně a až posléze se podle výše částka buď převede do nákladů nebo aktivuje technické zhodnocení?

V tom případě budeme mít i povinnost tuto skutečnost uvést do daňového přiznání. Protože fakturu jsme si již do nároku na odpočet dali a byla na přiznání v některém z minulých měsíců, musíme si pomoci interním dokladem.

Interní doklad typu Faktura přijatá bude v součtu na nulovou částku, pouze nám pomůže přeúčtovat jednotlivé typy zdanitelného plnění. Prvním řádkem zapíšeme údaj pro ř. 48 – tedy majetek, dalším pak zajistíme, aby hodnota tuzemských plnění nebyla zduplikovaná, tzn. nenárokovali jsme odpočet podruhé.

Tento doklad nemusíme účtovat, nebo účtujeme pouze na pomocné účty (např.strany MD i D na 395), aby se nezkreslovaly obraty jiných účtů.

 

Interní doklad typu Faktura přijatá nám pomůže přeúčtovat jednotlivé typy zdanitelného plnění.

 

Přiznání k DPH - C oddíl