Oprávnění ke složce Data

 
Altus Vario nelze otevřít z počítače, který se připojuje k datům uloženým na jiném PC. Zobrazí se chybová hláška:

 

Během připojování tabulek se vyskytly chyby. Buďto se připojujete k nekompatibilní verzi dat - v tom případě bude zřejmě nutné provést aktualizaci Varia, nebo se vyskytl problém při komunikaci se serverem. Program bude nyní ukončen.

Tabulka: Doklady
Chyba: Databázový stroj Microsoft Jet nemůže otevřít soubor \\UserName\variodata11\Data0001.mdb
Buď je již otevřen jiným uživatelem s výhradním přístupem nebo k zobrazení souboru potřebujete určitá práva.


 
Řešení  
Zkontrolujte sdílení a zabezpečení složky DATA (na složce z Místní nabídky vyberte Sdílení a zabezpečení...). Nastavte Úplné řízení pro uživatele Everyone + "dědění" na podsložky a soubory.