spav_pripojdata


Připojí k SQL serveru databáze Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky

Syntaxe:

spav_pripojdata
[@cislofirmy=] CisloFirmy, [@cesta=] 'Cesta_k_databazovym_souborum'

Argumenty:

[@cislofirmy=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, jejíž databáze chci k SQL serveru připojit.

[@cesta=] 'Cesta_k_databazovym_souborum'

Adresář z pohledu serveru, ve kterém jsou umístěny databázové (.mdf) soubory Varia.

Příklad:

spav_pripojdata @cislofirmy=1, @cesta='D:\SQLData'

spav_pripojdata 1, 'D:\SQLData'

Připojí k SQL serveru všechny databáze účetní jednotky Varia s číslem 1, umístěné v adresáři D:\SQLData.

Poznámky:

Databázové soubory musí existovat.
Cesta k souborům nesmí končit zpětným lomítkem (\).
Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru sp_attach_db. (viz. Books Online pro MSSQL)
Pro připojení zakázkových databází nebo databáze Firmy je nutno použít proceduru sp_attach_db.