spav_dbbackup2

Provede zálohu databází Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky. Pro zálohované databáze je vytvořen v zadaném adresáři podadresář shodný s názvem databáze.

Syntaxe:

spav_dbbackup2
[@CisloDat=] CisloFirmy, [@CestaBackup=] 'CestaKZaloham', [@SmazatZalohy=] StariZalohy

Argumenty:

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, jejíž databáze se mají zálohovat.

[@CestaBackup=] 'CestaKZaloham'

Cesta k adresáři, do kterého se mají zálohy uložit.

[@SmazatZalohy=] StariZalohy

Po kolika dnech se mají staré zálohy smazat. Počet dní je určen množstvím půlnocí od provedení zálohy, ne množstvím 24 hodinových intervalů. Pokud je zadáno 0, nejsou staré zálohy mazány.

Příklad:

1)
spav_dbbackup2
@CisloDat=1, @CestaBackup='\\BackupServer\ZalohySQL', @SmazatZalohy=10

spav_dbbackup2 1, '\\BackupServer\ZalohySQL', 10

Provede zálohu databází Data0001, DMaj0001, DMzd0001, DOLE0001, DUct0001, Data5001, DMaj5001, DMzd5001, DOLE5001 a DUct5001 do adresáře \\BackupServer\ZalohySQL a odstraní zálohy staré a satrší deseti dní.

2)
spav_dbbackup2 2, 'Z:\ZalohySQL', 0

Provede zálohu databází Data0002, DMaj0002, DMzd0002, DOLE0002, DUct0002, Data5002, DMaj5002, DMzd5002, DOLE5002 a DUct5002 do adresáře Z:\ZalohySQL a staré zálohy ponechá.


Poznámky:


Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin. Pokud jsou mazány staré zálohy, jsou mazány i související záznamy ze systémových tabulek

msdb..backupmediafamily
msdb..backupfile
msdb..backupset
msdb..backupmediaset

v daném pořadí.