Otevírání modulu Varia ve Windows Vista

 

Řízení uživatelského účtu (User Account Control, UAC) je funkce, která ochraňuje OS Windows Vista (operační systém) před neoprávněnými zásahy a změnami. Kromě jiného zakazuje zapisovat do složky Program Files.

Protože soubory Varia jsou umístěné v Program Files a  průběžně do nich ekonomický systém data zapisuje, je třeba funkci Řízení uživatelského účtu (User Account Control, UAC) vypnout. Nejdříve však svůj systém dostatečně zabezpečte (kontaktujte svého IT správce).