Vario 11 a údaje pro kontrolní hlášení DPH

Doklady pořizujte stejně jako pro účely přiznání k DPH a záznamní povinnosti. Vario je přiřadí do správných oddílů kontrolního hlášení. Jinak je třeba pořizovat následující údaje:

  • Přijaté doklady – číslo dokladu dodavatele a DUZP dodavatele.
  • Faktury s tuzemskou přenesenou DPH (přijaté a vydané).

Pro kontrolní hlášení je třeba evidovat i další údaje, které se ve Variu dosud nezapisovaly. Jedná se o číslo dokladu dodavateledatum zdanitelného plnění dodavatele – tedy informace z přijatých dokladů. Ve Variu 11 pro ně nejsou zvláštní pole. Do doby upgradu (převodu dat do nového Varia) můžete obě hodnoty zapisovat do polí Údaj 1Údaj 2, které najdete na kartě Součet (obr. 1 a 2). V rámci převodu dat vám údaje překopírujeme do nových polí na kartě Obecné (ukázka detailu dokladu Vario verze 12/14).

  1. Do pole Údaj 1 zapište číslo dokladu dodavatele, přesně jak je uvedeno na přijaté faktuře, tedy včetně písmen, lomítek či dalších znaků (obr. 1).

Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 1

Obrázek 1: Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 1.

 

  1. Do pole Údaj 2 zapište datum zdanitelného plnění, které je uvedeno na došlé faktuře (DUZP dodavatele), (obr. 2).

Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 2

Obrázek 2: Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 2.

 

Faktury s přenesenou daňovou povinností (s výjimkou stavebních a montážních prací) zapisujte se zdanitelným plněním Přenesená DPH (na vydaných fakturách) a RCH tuzemsko (na přijatých fakturách). Nepoužívejte zdanitelná plnění končící velkým písmenem (např. RCH tuzemsko M).

  • V novém Variu se pro přenesenou DPH používá jediné zdanitelné plnění v kombinaci s kódem DPH, který si po převodu dat doplníte.
  • Zdanitelné plnění Stavba a montáž a RCH stavba a montáž lze používat ve Vario 11 i v novém Variu bez doplňování kódu DPH 4.

 

Související dokumenty