spav_foreachuserdb

Provede zadaný příkaz ve všech uživatelských databázích (tedy ne master, model, tempdb, msdb).

Syntaxe:

spav_foreachuserdb
[@Command=] 'T-SQLPrikaz'

Argumenty:

[@Command=] 'T-SQLPrikaz'

Příkaz (SQL, DML, DDL), který se provede v každé z uživatelských databází. Maximálně 4000 znaků


Příklad:

1)
spav_foreachuserdb @Command=
'DBCC CHECKDB'

Provede ve všech databázích Varia příkaz DBCC CHECKDB - kontrola integrity databází.

2)

spav_foreachuserdb 'DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS'

Provede kontrolu všech databází Varia bez vypisování informativních hlášek.

3)
spav_foreachuserdb
'declare @Pocet int
if exists(select * from sysobjects where name = ''Doklady'' and objectproperty(id, ''IsUserTable'') = 1)
begin
  select @Pocet = count(*) from doklady
  print db_name() + '' - '' + cast(@Pocet as varchar)
end'

Pokud existuje v databázi tabulka Doklady, vypíše počet záznamů v ní obsažených.

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.