spav_odeberpravarw_all_dbs_allusers

Odstraní ze všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb) všechny uživatele SQL serveru.

Syntaxe:

spav_odeberpravarw_all_dbs_allusers

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_odeberpravarw_all_dbs.