spav_shrinklog


Provede oříznutí databázového logu dané databáze. Proceduru spouštějte pouze po úplné záloze databáze.

Syntaxe:

spav_shrinklog
[@DBName=] JmenoDatabaze

Argumenty:

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíž log chci oříznout.

Příklad:

spav_shrinklog @DBName='[Data0001]'

spav_shrinklog '[Data0001]'

Provede oříznutí všech log souborů databáze Data0001.

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá příkazu BACKUP LOG.