20071112 - Možnost volby Collation (porovnávání) při zakládání firmy

Od vydání 20071109 podporuje Vario volbu collation při zakládání firem nebo převodu zákaznických databází na SQL server. Lze vybrat Češtinu, nebo Slovenštinu.  Doporučujeme, aby výchozí porovnávání SQL serveru bylo shodné s vybraným porovnáváním databází (V opačném případě se můžete setkat s problémy (collation conflict) při použití uložených procedur využívajících dočasných tabulek v databázi tempdb).