Při otevírání Varia zůstává otevřené okno s chybovou hláškou Provedení akce se nezdařilo

Řešení stejné jako: Při otevírání Varia zůstává otevřené okno Otevírá se firma