Úhrada vydané faktury v cizí měně

Když jsme párovali platby v cizí měně, podařilo se nám vytvořit zmatek ve dvou vydaných dokladech:
faktuře a dobropisu. Oba doklady jsou v současné době bez jakékoliv úhrady, což v Kč odpovídá, ale v cizí měně tam částečná úhrada zůstala.

 

Řešení:
Problém vzniká tak, že se na doklad v cizí měně vystaví automaticky vyrovnání (funkce dobropis k faktuře nebo použitím funkce Uhradit ..vyrovnat proti závazku). Pak je opraven kurs na interním dokladu a s dokladem už nelze nic udělat - přepočte se. Vrácení úhrad a další úhrady již na dokladech způsobí chybnou částku (částka se nikdy nevrátí do původního stavu).

 

Zápočet cizoměnových faktur je třeba provádět ručně pomocí úhrady přes interní doklad. Pokud pracujete s úhradou v cizí měně (z korunového účtu nebo na interním dokladu), nejprve k původní položce přes dialog "Podrobnosti k položce" (přístupný přes místí nabídku pravého tlačítka myši) doplňte příslušnou měnu a kurs.

 

 

Doporučujeme společně prostudovat: Přijaté doklady/Vzájemný zápočet a Vydané doklady/Vzájemný zápočet