Nastavení údržby databází


Článek je platný pouze pro MSSQL 2000, MSDE 2000 a MSSQL 2005. Pro nastavení údržby pro MSSQL 2005 Express čtěte podčlánek MSSQL 2005 Express.


Základní údržba databází sestává z těchto kroků:

1) Kontrola integrity datbází pomocí příkazu DBCC CHECKDB
2) Úplná záloha databází
3) Reindexace
4) Ořezání logů (log soubory s pžíponou .ldf)

Pokud již nemáte vlastní plán údržby, může vám pomoci skript, který vytvoří potřebné úlohy pro všechny uživatelské databáze SQL serveru. Pro správnou funkčnost vytvořených úloh je potřeba mít v databázi master aktuální verzi uložených procedur. Ve svém výchozím nastavení vytváří skript výše uvedené úlohy s následujícím načasováním:

1) Pondělí až Pátek 23:00 - Kontrola integrity datbází
2) Úterý až sobota  01:00 - Úplná záloha databází do adresáře C:\SQLBackup
3) Úterý až sobota  03:00 - Reindexace
4) Úterý až sobota  05:00 - Ořezání logů

Chcete-li změnit výchozí načasování či adresář se zálohami, upravte potřebné parametry v sekci Nastavení skriptu umístěné ihned po deklaraci proměnných. Pro změnu adresáře se zálohami použijte parametr @Cesta_backup. Pro změnu načasování si nejprve přečtěte sekci Popis parametrů umístěnou v zápatí skriptu. Podrobnější popis načasování úloh naleznete v Books Online SQL serveru (procedura sp_add_jobschedule).