Při otevírání Varia zůstává otevřené okno Otevírá se firma

Chyba registrů MS Access

 

Tento problém bývá obvykle způsoben neplatnými zápisy v klíčích registru systému týkajících se aplikace MS Access. Bohužel neznáme příčinu této chyby. Dle našich poznatků souvisí problém s ukládáním nastavení panelů nástrojů aplikace MS Access. Vario využívá vlastní panely nástrojů a při pokusu o jejich zavedení přestane MS Access reagovat.

 

Jak tento problém odstranit?

 

1) Pomocí programu na úpravu registru systému (spustíte pomocí nabídky Start: Start/Spustit/regedit.exe a potvrdíte OK) odstraňte klíč:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\CommandBars

Při opětovném spuštění vytvoří MS Access nový klíč a Vario by se mělo spustit běžným způsobem.

2) Pokud předchozí krok nepomohl, pokuste se odinstalovat a opětně nainstalovat Vario a MS Access. Postupujte následovně:

a) Proveďte zálohu adresáře s datovým profilem Varia (pokud máte více profilů, zálohujte i tyto adresáře pro případ ztráty datových souborů).

b) Ujistěte se, že máte aktuální zálohu systému a používáte nástroj Obnovení systému (pouze Windows XP). Pozor! Zálohování nepodceňujte. Registr systému se může při neodborném zásahu poškodit tak, že operační systém MS Windows již nebude možné spustit. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc vašeho IT správce.

c) Odinstalujte standardním způsobem aplikaci Vario a MS Access (v případě použití plné verze MS Access doporučujeme odinstalovat celý balík MS Office).
 
d) z registru systému odstraňte následující klíče (pokud nebyly odebrány při odinstalaci):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Access Runtime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access


Číslo v názvu klíče odpovídá nainstalované verzi MS Access:

Access 2000  9.0
Access XP 10.0
Access 2003 11.0


e) Ukončete editor registru a restartujete operační systém.

f) Pokud jste v bodu c) odinstalovali plnou verzi MS Office obsahující MS Access, nainstalujte jej nyní.

g) Proveďte standardní instalaci Varia a postupujte podle pokynů průvodce. V případě, že jste nainstalovali plnou verzi MS Access, zvolte v možnostech instalace volbu „Použít instalovaný MS Access“


V případě, že ani jeden z kroků nepomůže, bude pravděpodobně nutno přeinstalovat systém Windows, což se jeví jako nejrychlejší řešení.