spav_shrinklogs


Provede oříznutí databázových logů všech databází Varia dané účetní jednotky (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct). Proceduru spouštějte pouze po úplné záloze databází.

Syntaxe:

spav_shrinklogs [@CisloDat=] CisloFirmy

Argumenty:

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chci provést ořezání logů.

Příklad:

spav_shrinklogs @CisloDat=1

spav_shrinklogs 1

Provede oříznutí všech log souborů databází Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct).

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá proceduru spav_shrinklog.