Chybová hláška Microsoft SQL Server Login

Prosím o informaci, proč mi nejde otevřít modul MZDY. Ukazuje to uvedenou chybu:

Connection failed:
SQLState: '28000'
SQL Server Error: 18456
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'VARIOSRV\Guest'.

Řešení:
Přepnětě se z firmy do firmy, pokud 2. firmu nemáte, založte ji (i bez dat).