Vydané faktury omylem vystavené do nesprávné knihy

Vydané faktury jsme omylem vystavili do špatné knihy. Existuje nějaká možnost, jak tyto doklady přesunout do jiné knihy?

 

Řešení:
Bohužel taková možnost standardně neexistuje. Je to, mimo jiné, i kvůli číselné řadě, která by se buď musela měnit v obou knihách a souběžně na dokladu, nebo by doklad nebyl zařazen tam, kam patří.

Odstraňte jej a vytvořte znovu do správné knihy. Pokud má skladovou návaznost, před odstraněním zrušte vazbu mezi skladovým a vydaným dokladem.

Následně můžete v modulu Vydané doklady zvolit funkci "Fakturovat výdejky". Výdejka se zde znovu nabídne. Pokud jste již doklad odeslali odběrateli, je třeba zajistit, aby ceny byly v obou dokladech stejné.