Dlouhodobá nemoc

Nebyl dodán tzv. "Lístek na peníze"

 

Pokud pokračuje nemoc přes konec měsíce, ale zaměstnanec neodevzdá potvrzení o pokračování nemoci (tzv. lístek na peníze), ve mzdové složce Nemoc se nebudou vyplňovat pole Likvidace od a Likvidace do. Pokud nemoc pokračuje do dalšího měsíce, nebude vyplněné ani pole Platnost Do. Vyplní se pouze pole Platnost od.

Při vytvoření mezd v příštím měsíci automaticky vznikne mzdová složka Nemoc se správnými údaji pro zaplacení dávky (DVZ, počet dnů Nižší sazba i samotná doba proplacení). Kdyby se jednalo o nemoc v ochranné lhůtě a nebyl dodán "Lístek na peníze", nebude se vůbec mzdová složka Nemoc zadávat. V dalším měsíci je pak nutno ohlídat správný DVZ.

V případě, že lístek na peníze je odevzdán, ale není vystaven do posledního dne měsíce, zadá se do mzdové složky Nemoc pole Platnost od, (Platnost Do, pokud nemoc končí v daném období), Likvidace od a do pole Likvidace do se zadá poslední den, který je na lístku potvrzen.

Pokud v minulém měsíci byl lístek na peníze do konce měsíce, tak se v aktuálním měsíce vytvoří MS Nemoc s vyplněním polem Likvidace do posledního dne v měsíci. Pokud ale na aktuální měsíc nepřinese lístek na peníze, je nutné nejdříve doplnit datum do pole Platnost do, následně jej vymazat a dáte enter, kdy zmizí i datum z pole Likvidace do. Pak se dá jednoduše smazat i datum z pole Likvidace od.

Obdobně se postupuje i v případě, že Vám přijde rozhodnutí ze správy sociálního zabezpečení o tom, že máte dávky pozastavit do doby než se rozhodne např. o krácení dávek za porušení léčebného režimu a ve zpracovávaném měsíci nebudete dávky vyplácet. V následujícím měsíci v případě doplacení dávky (v plné výši) zadáte datum do pole Likvidace od data, od něhož jste dávky nevyplatili. Pokud se bude jednat o dávky krácené, postupujte dále dle dokumentu "Nemoc krácená pro porušení léčebného režimu".