Účetní závěrka - počáteční stavy a převodový můstek

 

Dotaz 1

Nezdařila se nám uzávěrka. Nastala kolize číselné řady. Odstranili jsme tedy doklad počátečních stavů, který byl vytvořen přímo v Účetním deníku a počítadla v číselné řadě vynulovali. Nyní jsme pro každé konto připravili interní doklad v prvotní evidenci, ale v účetnictví přesto žádné zůstatky nejsou.

 

Řešení 1. krok

1. zkontrolujte číselnou řadu v knize Účetní závěrky v modulu a agendě Účetnictví. Měla by tam být nastavena řada např. "UZ-"yyyy/-a nikoliv "UD-".... (dialog Nastavení knihy / číselná řada – v poli Prefix)

2. do této knihy pak zaúčtujete do roku 2007 jednotlivé interní doklady. Postupujte takto: otevřete si knihu účetních závěrek, rok 2007 a spustíte Průvodce zaúčtováním.

3. zkontrolujte si konečné stavy r. 2007. Pokud je vše v pořádku, pokračujte následujícím bodem.

4. spustíte funkci Roční účetní uzávěrka a pro vytvoření dokladů použijete knihu Účetní závěrky.

(nebylo nutné pro každé konto udělat interní doklad, ale mohl být jeden interní doklad pro všechny zůstatky, kromě saldokontních - například pohledávek, které je dobré zadat pomocí jednotlivých faktur do jednotlivých agend na celkovou neuhrazenou částku a ty pak zaúčtovat také)

 

Více k nastavení počátečních stavů do účetnictví viz článek Nastavení počátečních stavů

 

Dotaz 2

Zaúčtování interních dokladů se podařilo. Pak jsme zkontrolovali rozvahu roku 2007 – konečné stavy.

Postup uzávěrky roku 2007:

Do převodového můstku jsme zapsali účty, které se v roce 2008 nebudou používat. Zůstatky jsme převedli na účty, které se v roce 2008 používají, a tudíž mají mít počáteční stav shodný s konečným stavem účtu nepoužívaného (např. 2007 se používal účet 211000, v roce 2008 se však již nezaložil a místo toho se založil účet 211200).

Dále – některé účty bank jsou přeházené (2007 se banka EUR účtovala na 221300, letos se však založil účet 221200 – tyto případy jsme také uvedli do můstku). Bohužel po uzávěrce, která proběhla v pořádku, se po "vyjeti" rozvahy 2008 účty nezměnily dle nastaveného můstku.

Účet 211000 má počáteční stav v roce 2008 v rozvaze stejný, jako měl konečný stav roku 2007, avšak dle převodového můstku měl mít tento stav účet 211200 a účet 211000 se neměl vůbec již používat.

Prosím tedy ještě poradit s tímto problémem – převodovým můstkem.

 

Řešení 2. krok

převodovém můstku jste použili "211000"? Správně by tam mělo být 211 000 (s mezerou uprostřed, pokud zadáváte konkrétní účet).

Pak stačí "odvolat uzávěrku" (opět funkcí roční účetní uzávěrka) a znovu ji provést (doporučujeme změnit i ta počítadla v knize pro rok 2007 a 2008, která se po uzávěrce naplnila).